Autoverzekering 18 jaar

Een autoverzekering 18 jaar is een verzekering voor jongeren vanzelfsprekend. Helaas voor 18-jarigen is het zo dat de premie voor deze jongerenverzekering vele malen hoger is dan voor mensen boven de 24 jaar. Vergelijk hier autoverzekeringen en sluit direct online af.

De kans dat een onervaren bestuurder schade veroorzaakt is natuurlijk veel hoger dan bij iemand die al enkele jaren rijervaring heeft. Verzekeraars willen zich tegen dit risico indekken. Onderzoeken tonen ook daadwerkelijk aan dan jongeren veel vaker bij ongelukken betrokken zijn dan oudere bestuurders. Maar wat zijn de kosten van een autoverzekering 18 jaar?

De kosten voor een Autoverzekering 18 jaar

Wist je dat een autoverzekering 18 jaar gemiddeld zo’n 3 keer zo duur zijn als verzekeringen voor 24-jarigen? Zodoende is vaak de verzekering zelfs nog duurder dan de aanschafwaarde van de auto. Daarop verkijken veel jongeren zich nogal eens, waardoor ze toch vaak uitkomen bij hun ouders. Daarover onderaan deze pagina meer informatie.

Premie voor 18-jarigen is hoger geworden

De extra verhoging van de premie voor jongeren hebben de meeste verzekeraars ingevoerd omdat ze de laatste jaren juist een te lage premie hebben gehanteerd. Zij compenseren deze tegenvaller door nu juist meer te vragen. De verhoging geldt voor autobestuurders onder de 24 jaar. Waar jongeren van deze leeftijdscategorie eerder al enorm veel premie betaalden, ligt het bedrag nu dus nog hoger. In feite worden veel jongeren hierdoor ook ontmoedigd auto te gaan rijden. Tenzij ze hun auto op naam van hun ouders laten verzekeren.

Daarnaast betaalt een jongere gemiddeld meer voor een verzekering aangezien ze vaker in slecht beveiligde auto’s rondrijden. De kans op inbraak is groter. Dit willen verzekeraars ook weer compenseren met een premieverhoging.

Verzekering op naam van de ouders zetten

Autoverzekering 18 jaarZoals we hierboven al schreven zijn autoverzekeringen voor jongeren onder de 24 jaar meestal erg duur. Veel 18-jarigen of ouder kiezen er dan ook voor om de verzekering op naam van de ouders af te sluiten.

Echter, bij sommige autoverzekeraars is dit weer niet toegestaan. En bij anderen weer wel, zij het wel dat dit alleen mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat je moet kunnen aantonen dat je nog bij je ouder(s) inwoont.

Daarnaast moet je kunnen aantonen dat jij het meest in de auto rijdt. Het nadeel van het verzekeren van je voertuig op de verzekeringspolis van je ouders is dat je geen schadevrije jaren kan opbouwen.

Wees altijd eerlijk en geef alle gegevens correct door. Doe je dit niet? Dan kan dit grote gevolgen hebben. Zo kan de verzekeraar je ouders uit de verzekering zetten. Royeren noemen we dit. Bij eventuele schade kan de verzekeraar zelfs zo ver gaan dat ze de schade niet vergoeden… Een gewaarschuwd mens telt dus voor twee.

Autoverzekering 18 jaar Vergelijken

We raden je aan om via onze website te proberen een goedkopere verzekeraar te vinden bij wie jij je kan laten verzekeren. Het is ook mogelijk om zelf op zoek te gaan naar zo’n verzekeraar, bijvoorbeeld via het internet. Doe in dat geval bij meerdere verzekeraars een aanvraag en leg de offertes naast elkaar. Je ontdekt al snel dat de voorwaarden en premiehoogten veel van elkaar kunnen verschillen! Overigens, jongeren worden niet altijd geaccepteerd door de verzekeraar. Hieronder leggen we je uit waarom niet.

Jongeren worden niet altijd geaccepteerd

Dat jongeren lang niet altijd vanaf 18 jaar geaccepteerd worden is een feit. Maar het is ook een gegeven dat er veel verzekeraars zijn die je wel toelaten. Sommige verzekeraars laten alleen jongeren toe van 21 jaar of 22 jaar. Iedere verzekeraar eist in elk geval van haar jonge klanten dat ze meer eigen risico betalen.

De voorwaarden Autoverzekering 18 jaar

Je denkt nu misschien dat het vergelijken van jongeren verzekeringen niet meer zoveel zin heeft, omdat ze toch allemaal vreselijk duur zijn. Het zijn inderdaad allemaal dure verzekeringen maar het vergelijken van deze autoverzekeringen heeft nog wel degelijk veel nut! Let niet alleen op de prijs maar doe ook altijd onderzoek naar de voorwaarden. Vragen die jij jezelf daarbij kan stellen zijn: Hoeveel krijg je voor je auto uitgekeerd indien je deze Total loss rijdt? Krijg je hulp bij pech en wat voor hulp? Vaak zie je de voorwaarden al direct wanneer je dit soort verzekeringen vergelijkt. Verzekeraars zijn bij de wet verplicht overigens om de voorwaarden duidelijk te vermelden. Datzelfde geldt ook voor de totale kosten.